Wywieś Flagę – akcja promująca Święto Chrztu Polski

Utworzono: wtorek, 13, kwiecień 2021 08:28
Poprawiono: poniedziałek, 26, kwiecień 2021 22:18
Opublikowano: wtorek, 13, kwiecień 2021 08:28
Odsłony: 615

SwietoChrztuPlakatWywiesFlage1404 

 Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019r. W założeniu święto ma na celu „ upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.
    Święto jest okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.

Zachęcamy do uczczenia tego dnia poprzez wywieszenie Flagi państwowej.