01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

ETAP REJONOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego odbędzie się 18 stycznia 2022 r. (wtorek) w Szkole Podstawowej nr5, ul. Kamienna 15, Białystok. Zapraszamy uczniów z opiekunami na godz. 9.30 – korytarz II piętro. Konkurs rozpocznie się o godz. 10.00 i będzie trwał 90 minut.

Każdy uczeń musi mieć:

- wypełnioną, podpisaną i podstemplowaną kartę kodową

- ważną legitymację szkolną

- nieścieralny czarny lub niebieski długopis

- prosty kalkulator - linijkę 

więcej informacji