RAPORT MIEJSKI. Nauka zdalna w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Maj 2020.

Utworzono: wtorek, 19, maj 2020 12:15
Poprawiono: wtorek, 19, maj 2020 12:22
Opublikowano: wtorek, 19, maj 2020 12:15
Odsłony: 207

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Młodzieżowa rada Miasta Białystok przygotowała raport pn. „RAPORT MIEJSKI. Nauka zdalna w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Maj 2020” dotyczący jakości poziomu zdalnego nauczania w białostockich szkołach. Badaniem objęto 950 uczniów z 52 różnych placówek oświatowych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z tym Raportem i udostępnienie go na stronach Pańskich szkół.  Celem badania było uświadomienie przeszkód z jakimi boryka się młodzież w trakcie zdalnego nauczania oraz przekazanie nauczycielom uwag uczniów dotyczących prowadzenia lekcji internetowych.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Młodzieżowej Rady

Mateusz Feszler

 

Raport - pdf