01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

TERMINY, ZASADY, KRYTERIA REKRUTACJI

   Niżej zamieszczamy linki nt. rekrutacji do szkół podstawowych w Białymstoku na rok szkolny 2021/2022. Kliknij na tytuł, aby otworzyć dokument ze szczegółowymi informacjami. Na dole strony znajdują się pliki z informacjami do otwarcia.

 

TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU "0" i KLAS I - Wniosek dostępny będzie od dnia 24 lutego 2021 r. na stronie www.nabor.um.bialystok.pl oraz w sekretariacie szkoły.

 

Uwaga! Z racji naboru elektronicznego po upłynięciu terminu, strony są automatycznie blokowane, więc np. wniosek złożony po wskazanej godz. 15.00, zostanie odrzucony przez system.

 

      Elektronicznie wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek do oddziału "0 i "klasy I należy złożyć w sekretariacie SP 5 (jeśli jest ona Państwa szkołą rejonową lub gdy zaznaczyliście ją jako pierwszą spośród preferowanych) w godzinach pracy sekretariatu (7.30 -15.30 ) w dniach od 24 lutego do 5 marca 2021 do godz. 15.00 do odziału "0" oraz od 24 lutego do 8 marca 2021 do godz. 15.00 do klasy I

folder 2Terminy postępowania rekrutacyjnego oddziałów "0"2021-2022

folder 2Zasady rekrutacji do odziałów "0" 2021-2022

folder 2Terminy postępowania rekrutacyjnego szkół podstawowych 2021-2022   

folder 2 Kryteria rekrutacji 2021-2022

folder 2Zasady rekrutacji do szkół podstawowych 2021-2022