obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

„Polskie łamańce językowe”, czyli obchody Europejskiego Dnia Logopedy

eb2019Marzec, to miesiąc obfitujący w ważne wydarzenia oświatowe. Jednym z nich jest Europejski Dzień Logopedy, obchodzony 6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Podkreślenie wagi tego dnia ma niezwykle istotne znaczenie w kształtowaniu świadomości rodziców na temat prawidłowego rozwoju mowy dzieci, a także wskazania sytuacji, w których należy zasięgnąć opinii specjalisty.

Współpraca Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku i Przedszkola Samorządowego nr 22 w Białymstoku zaowocowała zorganizowaniem pierwszej edycji lokalnego konkursu recytatorskiego „Polskie łamańce językowe – Wiosno! Cieszę się, że jesteś!”. Jego głównym celem było krzewienie wiedzy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat językowej poprawności wypowiedzi, dbałości o estetykę i dokładność wymowy, a także inspirowanie do twórczej realizacji opracowanego wiersza. Nieodłącznym elementem przygotowań do konkursu była również współpraca z rodzicami, dotycząca doboru repertuaru dostosowanego do możliwości i rozwoju mowy dzieci.


W konkursie wzięło udział ponad 40 reprezentantów szkoły oraz przedszkola, którzy z pełnym zaangażowaniem, po sumiennych przygotowaniach, zaprezentowali przygotowane utwory przed p. Anną Rynkiewicz, p. Julitą Gregorczuk i p. Ewą Borowską – przewodniczącą jury. Różnorodne wiersze oraz ich interpretacje sprawiły, że konkurs stał się wydarzeniem niezwykle radosnym i zaskakującym. Spoiwem łączącym występy była ich tematyka – wszystkie radośnie witały wiosnę.

Organizatorzy konkursu pragną serdecznie podziękować wszystkim dzieciom i ich rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie do konkursu. Pierwsza edycja „Polskich łamańców językowych” już za nami, jednak tak duże zainteresowanie nimi sprawia, że planowana jest kontynuacja wydarzenia w przyszłych latach. Cieszymy się, że nasze działania przyniosły zamierzony efekt – dumę z prezentowania poprawnej polszczyzny w jak najpiękniejszej oprawie.

Organizatorzy: Ewa Borowska, Emilia Adamska