obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

Kształcenie na odległość

     

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 9 kwietnia 2020r. kształcenie na odległość w szkole zostaje przedłużone do 26.04.2020r. Jednocześnie informujemy, że dzień 20.04.2020r. pozostaje dniem wolnym od zajęć (święta prawosławne), zaś 21-23.04.2020r. (ustalone jako dni wolne na egzamin ósmoklasisty) są dniami, w których prowadzona jest nauka na odległość.