01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

Nauczanie hybrydowe w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej Nr 5 w Białymstoku termin 26.04- 29.04.2021 r.

Od poniedziałku 26.04.21 r. do 2.05.21 r. na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie klas 1-3 będą mieli lekcję w systemie hybrydowym. Zgodnie z zasadami nauczania hybrydowego w SP 5 obowiązuje następujący harmonogram naprzemiennej nauki stacjonarnej i zdalnej, patrz zał. 1. W szkole prowadzona jest opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie. Pozostałe klasy 4-8 nadal pracują l zdalnie. 

załącznik nr. 1