01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 uhonorowani Krajowymi Odznakami Jakości eTwinning

eTwinning Quality Label 1 

odznaka 1

Nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białymstoku - Monika Serokin i Emilia Radziwońska otrzymały Odznaki Jakości eTwinning. Są one przyznawane za wybitne projekty eTwinning. Odznaki stanowią konkretną formę uznania dla nauczycieli i szkół za zaangażowanie na rzecz jakości i otwartości we współpracy europejskiej. Nagrodzony projekt "Covid 19 Abnormal not me" realizowany był w roku szkolnym 2020/2021.