01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

O projekcie

loga unijneZespół Szkół Nr 5 w Białymstoku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Interaktywne środki przekazu służące nauczaniu i uczeniu się”


Celem projektu jest nawiązywanie i kontynuowanie współpracy międzynarodowej, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poszerzenie umiejętności pracy z uczniami przekładające się na wzrost poziomu nauczania w szkole, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez nabycie umiejętności obsługiwania zaawansowanych technologicznie narzędzi dydaktycznych, doskonalenie umiejętności językowych oraz poszerzanie wiedzy o innych kulturach i krajach, rozwijanie umiejętności zarządzania, pracy zespołowej oraz tolerancji i zrozumienia dla innych kultur i tradycji.

Dofinansowanie projektu z UE: 89 862,49 zł

Planowane efekty:
- zdobycie wiedzy i umiejętności na temat stosowania nowoczesnych metod nauczania, środków dydaktycznych i środków przekazu (wykorzystanie tablic interaktywnych, wykorzystanie metody filmu, interaktywnych zajęć);
- podniesienie umiejętności pracy w zespole, tworzenia wspólnych projektów, przygotowywania, opracowywania materiałów;
- szkolenie techniki porozumiewania się w języku obcym (w szczególności w jęz. angielskim);
- zdobycie wiedzy i umiejętności na temat zarządzania;
- nabycie umiejętności związanych z wykorzystaniem platformy e-learningowej w celu dalszych kontaktów, wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności;
- nauczyciele poznają bułgarski system edukacji, programy nauczania, treści programowe;
- poszerzenie wiedzy na temat kultury i tradycji Bułgarii i Cypru.  

 


 

Parę wspomnień ze szkolenia na Cyprze 

6-12 maja 2017 r.

 

Nasze filmy nakręcone podczas podczas szkolenia - zapraszamy do obejrzenia:

Free time in Nicosia - zobacz

Food in Cyprus - zobacz

Cats in Nicosia - zobacz

 

Do zmontowania każego z tych kilkuminutowych filmików musieliśmy nakręcić  ok. 150 klipów, które następnie należało wybrać, przyciąć, zmontować oraz opatrrzyć dźwiękiem. Niesamowicie ciekawy czas zarówno pod względem reporterskim, jak i technicznym.

Byliśmy bardzo zdumieni otwartością Cypryjczyków oraz ich chęcią do rozmów i udzielania wywiadów.

Prezentacja mulitmedialna zaprezentowana na spotkaniu Rady Pedagogicznej
po powrocie ze szkolenia w Nikozji - PDF

 

DSC00890

Pierwsze spotkanie zapoznawcze i w pierwszym rzędzie: pan dyr. Bogdan Wróbel, p. Renata Grzybowska-Pawlak, p. Marzena Kurnicka, p. Agnieszka Iwanicka, p. Barbara Twarowska (p. Jerzy Okrasiński wykonuje zdjęcie)

DSC00897

Na pierwszym spotakniu zaprezentowaliśmy naszą szkołę - opowiadała o nas p. Renata Grzybowska-Pawlak

DSC00926

Praca w zespołach międzynarodowych nad projektem

DSC00930

DSC00935

DSC01017

Podróż do Larnaki - piękne i ciepłe morze oraz znakomite humory

DSC01057

Na zakończenie szkolenia otrzymaliśmy cypryjskie certyfikaty

DSC00902

Tak zakończyła się prezentacja o naszej szkole