01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

Podsumowanie projektu

Galeria z konferencji podsumowującej projetk (8.11.2017) - zobacz

Prezentacja przedstawiona podczas konferencji podsumowującej projekt (8.11.2017) - zobacz

 

loga unijne

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białymstoku realizowała w okresie 15 XI 2016- 14 XI 2017 kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Interaktywne środki przekazu służące nauczaniu i uczeniu się” Dofinansowanie projektu z UE wynosiło 89 862,49 zł. Uczestnikami projektu byli nauczyciele oraz dyrekcja szkoły.


Celem projektu było:
• nawiązywanie i kontynuowanie współpracy międzynarodowej,
• podniesienie kwalifikacji nauczycieli
• poszerzenie umiejętności pracy z uczniami przekładające się na wzrost poziomu nauczania w szkole,
• wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez nabycie umiejętności obsługiwania zaawansowanych technologicznie narzędzi dydaktycznych,
• doskonalenie umiejętności językowych
• poszerzanie wiedzy o innych kulturach i krajach,
• rozwijanie umiejętności zarządzania, pracy zespołowej
• wzbudzanie tolerancji i zrozumienia dla innych kultur i tradycji.

DSC00932Działania projektowe:
1. 6 V 2017- 12 V 2017 pierwsza mobilność: kurs pt ‘Interactive Media for Interactive Teaching and Learning’ zorganizowany przez Bios Long Life Learning Centre w Nikozji (Cypr) dla sześciu nauczycieli:
• Dyskusje w międzynarodowej grupie dotyczące technologii w nauczaniu i uczeniu się
• Podstawowe narzędzia do współpracy i komunikacji (Google Drive, Wikispaces)
• Ćwiczenia praktyczne w grupach, prezentacje i dyskusje
• KodyQR, mapy Google i wykorzystywanie ich w nauczaniu
• Podstawowe umiejętności tworzenia filmu - wstęp do projektów filmowych
• Gromadzenie materiału do projektu filmowego oraz edycja filmu
• Aplikacje do uczenia się – Bezpłatne oprogramowanie dla nauczycieli / Jak tworzyć materiały na tablicę interaktywną.

P12304332. Szkolenia Rad Pedagogicznych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białymstoku, mające na celu przekazanie zdobytych doświadczeń i nabytych kompetencji.

3. 25 IX 2017- 1 X 2017 druga mobilność: Job-Shadowing w szkole sportowej ‘Dimitar Rohov’ w Sliven (Bułgaria) dla ośmiu nauczycieli
• obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli używających nowoczesnego sprzętu interaktywnego
• dyskusje z dyrektorami i nauczycielami na temat programów i metod nauczania obecnych w bułgarskim systemie edukacyjnym
• zarys przyszłej współpracy w ramach projektów unijnych.
4. Cykl lekcji otwartych z udziałem nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz z innych szkół w celu rozpowszechniania zdobytej wiedzy i umiejętności.
5. Zajęcia dodatkowe - koła zainteresowań dla uczniów związane z technologiami informacyjnymi.
6. Utworzenie platformy e-learningowej, na której zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą znaleźć różnego rodzaju ćwiczenia i informacje związane z projektem oraz z nowoczesnymi i skutecznymi metodami nauczania i uczenia się.
7. Konferencja podsumowująca działania w projekcie.

DSC00923Efekty pracy w projekcie:
• zdobycie wiedzy i umiejętności na temat stosowania nowoczesnych metod nauczania, środków dydaktycznych i środków przekazu (wykorzystanie tablic interaktywnych, wykorzystanie metody filmu, interaktywnych zajęć),
• podniesienie umiejętności pracy w zespole, tworzenia wspólnych projektów, przygotowywania, opracowywania materiałów,
• zdobycie wiedzy i umiejętności na temat zarządzania,
• nabycie umiejętności związanych z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz mediów społecznościowych w celu dalszych kontaktów, wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności;
• poszerzenie wiedzy na temat bułgarskiego systemu edukacji, programów nauczania, treści programowych oraz kultury i tradycji Bułgarii i Cypru.