01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

Międzynarodowe spotkania uczniów w ramach projektu eTwinning "Covid 19 Abnormal not me"

eTwinning meeting 2

Uczniowie klas 6c, 6a i 6f uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach online z uczniami z Turcji, Czech oraz Rumunii w ramach projektu eTwinning "Covid 19 Abnormal not me". Podczas spotkań mieli możliwość komunikowania się w języku angielskim i poznania swoich rówieśników z zagranicy. Pierwsze spotkanie odbyło się 22 marca 2021 r. i dotyczyło poinformowania uczniów o założeniach projektu. Kolejne odbyło się 11 maja 2021 r. Uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich rozmawiali o realizacji poszczególnych zadań (eBook, Acrostic Poem). Ostatnie spotkanie odbyło się 8 czerwca 2021 r. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia wystawy online i wymiany doświadczeń. Dokonali również ewaluacji projektu. Wszystkie spotkania odbyły się na platformie Zoom.