01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w ramach Programu Erasmus+


   28 grudnia 2020r. odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w ramach Programu Erasmus+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół - Akcja KA229 "Szlakiem architektury regionu, w którym mieszkam", "The trail of architecture of the region we live in”. Spotkanie online zorganizowała Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku. Brali w nim udział przedstawiciele – koordynatorzy szkół partnerskich z Węgier - Orbán István , Chorwacji - Poljak Sonia i Turcji - Hüyük Esra oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5: Dyrektor Bogdan Wróbel, zastepcy dyrektora Agnieszka Sasinowska i Anna Rynkiewicz, koordynatorzy projektu Emilia Radziwońska i Monika Serokin oraz pozostali nauczyciele uczestniczący w projekcie Erasmus +. Podczas spotkania omówiony został harmonogram oraz główne założenia projektowe. Przedstawiciele szkół wymienili się doświadczeniami oraz przedstawili swoje szkoły.

   On December 28th 2020 took place the International Project Meeting under the Erasmus + Program co-financed by the European Social Fund within the school education sector, strategic partnerships - school cooperation - Action KA229 "Szlakiem architektury regionu, w którym mieszkam", "The trail of architecture of the region we live in”. The online meeting was organized by Primary School No. 5 Władysław Broniewski in Białystok. It was attended by representatives - coordinators of partner schools from Hungary - Orbán István, Croatia - Poljak Sonia and Turkey - Hüyük Esra and teachers from Primary School No. 5: Headmaster Bogdan Wróbel, deputy headmaster Agnieszka Sasinowska and Anna Rynkiewicz, school coordinators Emilia Radziwońska and Monika Serokin and other teachers participating in the Erasmus + project. During the meeting, the schedule and main assumptions of the project were discussed. School representatives exchanged experiences and introduced their schools.  

więcej...