01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

Regulamin wyjazdów zagranicznych - Erasmus+

erasmus plusUczniów zainteresowanych udziałem w mobilności zagranicznej do partnera z Chorwacji prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu i rekrutacji zamieszczonych w zakładce: MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W SZKOLE - Program Erasmus Plus Wymagane dokumenty należy złożyć u koordynatora projektu - pani Moniki Serokin, Anny Greleckiej do dnia 10.03.2022 r.

Wyjazd planowany jest w dniach 3.04-2022 - 9.04.2022

 

Regulamin mobilności - pobierz

Formularz aplikacyjny - pobierz