01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

Relacja z wizyty

Kolejne dni mobilności w ramach Erasmus + także obfitowały w szereg atrakcji – w ramach projektu odbył się wyjazd do Supraśla połączony ze zwiedzaniem Cerkwi Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, Pałacu Opatów, katakumby, Pałacu Bucholtzów – dziś Liceum Plastyczne, domu tkaczy. Goście mieli okazję się dowiedzieć że pierwotnie były one bielone wapnem i kryte gontem. Ciekawym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Ikon - Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa, Ławry Supraskiej – jednego z pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce. W ramach integracji po zwiedzaniu udaliśmy się na kulig saniami po Puszczy Knyszyńskiej.

wizyta2


Odbyły się także warsztaty z poznania zasad fizyki używanych przy budowie budynków przeprowadzone przez panią Agatę Kużel oraz zajęcia z Empiriusza i robienie mydełek z panią Justyną Piesiecką oraz warsztaty o tradycjach multikulturowych organizowane w ramach projektu Erasmus +. 

wisyta1

wizyta3