01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

Cykl warsztatów z języka angielskiego przygotowujących do działań w ramach projektu Erasmus+ The trail of architecture of the region we live in".

zmniej

Uczniowie biorący udział w projekcie Erasmus+ "The trail of architecture of the region we live in" uczestniczyli w kwietniu i na początku maja 2021 r. w cyklu warsztatów z języka angielskiego przygotowujących do działań w ramach projektu. Warsztaty obejmowały 6 zajęć lekcyjnych, które odbywały się dwa razy w tygodniu od 16 kwietnia do 7 maja 2021 r. na platformie Teams. Uczestniczyło w nich 12 uczniów Szkoły Podstawowe Nr 5 w Białymstoku. Zajęcia miały na celu przygotować uczniów do spotkań online z partnerami projektu. Podczas warsztatów poruszane były następujące tematy: przedstawianie się i mówienie o sobie, wiedza o krajach partnerskich, multikulturowość Podlasia. Wszystkie zagadnienia omawiane były w języku angielskim. Osobą prowadząca warsztaty była p. Emilia Radziwońska (nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego oraz koordynatorka projektu).

Erasmus+ English Workshops

From the 16th of April till the 7th of May 2021 the students from Primary School No. 5 in Białystok took part in Erasmus+ English Workshops. The workshops were organised twice a week by English and German teacher and coordinator of the project Emilia Radziwońska. The main topics discussed during the workshops were: getting to know new friends from abroad, talking about yourself, facts about partner countries, multiculturalism of the Podlasie region.