obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

Zerówka 2016/2017

 

Witamy w zerówce!

Jest nas dwadzieścioro, w tym 6 dziewczynek i 14 chłopców. Mamy pięć i sześć lat. W świat nauki i zabawy wprowadzają nas panie- Elżbieta Lipiszko i Izabela Klubowicz.

Podczas pobytu w przedszkolu zdobywamy nową wiedzę i umiejętności. Poznajemy literki, cyferki i figury geometryczne. Opanowujemy umiejętność czytania i liczenia. Próbujemy czytać wypożyczane nam książeczki. Chętnie śpiewamy piosenki i recytujemy wiersze. Bardzo lubimy rysować, malować, lepić, wycinać i kleić. W zerówce poznajemy m. in. zasady bezpiecznej, zgodnej i kulturalnej zabawy w sali i na podwórku oraz zasady ruchu drogowego obowiązujące pieszych. Utrwalamy także dobre nawyki higieniczne, zasady utrzymania porządku wokół siebie i kulturalnego spożywania posiłków. Sprawność fizyczną rozwijamy na zajęciach ruchowych, na rytmice oraz podczas wyjść na boisko szkolne.
W nasze grupie wiele się dzieje… ale o tym niżej. Teraz przedstawimy rozkład dnia, zgodnie z którym pracujemy.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8.00- 8.15- gry i zabawy stolikowe, zajęcia dowolne wg własnych pomysłów

8.15- 8.30- zajęcia na dywanie, ćwiczenia poranne

8.30- 8.45- przygotowanie do śniadania, doskonalenie czynności samoobsługowych

8.45- 9.10- śniadanie

9.10- 9.15- przygotowanie do zajęć

9.15- 9. 45- zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wych. przedszkolnego „ Kolorowy start”

10.00- 11.50- pobyt na świeżym powietrzu- spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze lub gry i zabawy ruchowe w sali przedszkolnej; w tym (zgodnie z planem) zajęcia jęz. angielskiego, religii, rytmiki, szachów

11.50- 12.00- przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

12.00- 12.25- obiad

12.30- 13.00- ćwiczenia dydaktyczne, stymulujące, wyrównawcze lub ogólnorozwojowe; ćwiczenia plastyczne lub ruchowe

13.00 – 14.30 – zabawy wyciszające lub dowolne wynikające z zainteresowań dzieci

14.30 – 15.30 – zabawy doskonalące funkcje poznawcze lub grafomotoryczne, zajęcia o charakterze profilaktycznym, gry i zabawy sportowe, integracyjne, rozwijające zdolności twórcze lub pobyt na świeżym powietrzu

15.30 – 17.00 – indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno – kompensacyjna, zabawy wynikające z zainteresowań dzieci kontakty indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach: od 8.00 do 13.00.

 

 

P1200377

P1200378

P1200380

P1200381