01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

Zajęcia z geografii w ramach projektu: " Znani i nieznani. Polacy z Białegostoku i Tomska".

Logo Razem dla EdukacjiMEiN 1SWP

Zrzut ekranu 10

W ramach międzynarodowego projektu organizowanego pod patronatem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i finansowanego ze środków otrzymanych przez MEiN podjęliśmy kolejne zadanie zatytułowane: „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczania w języku polskim ze szkołami Rzeczypospolitej Polskiej”. Od października do grudnia 2021 r. wspólnie z Gimnazjum 26 w Tomsku realizujemy projekt pt: „ Znani i nieznani. Polacy z Białegostoku i Tomska”. Koordynują go nauczycielki: Wiesława Kolosa, Barbara Buńko i Agnieszka Bielska ( w Polsce) oraz Sniezana Kanaki (w Rosji).

Jednym z działań były zajęcia z geografii przeprowadzone przez p. Wiesławę Kolosę. Polegały one na połączeniu się o godzinie 8.00 naszego czasu z uczniami Gimnazjum 26 w Tomsku uczącymi się języka polskiego i ich nauczycielką, a jednocześnie koordynatorką projektu – p. Sniezaną Kanaki. Wymagało to koordynacji czasu (różnica sześciu godzin) i miejsca. Pierwsza lekcja odbyła się 14 grudnia 2021 r. w SP 5. Łączyli się wówczas uczniowie klasy 4 a. Drugie zajęcia odbywały się już zdalnie- 21 grudnia 2021 r. uczniowie klasy 5b połączyli się z uczniami w Tomsku. W obu przypadkach uczniowie z Rosji byli w swojej szkole.

Spotkania służyły wzajemnemu poznaniu się, doskonaleniu języka polskiego i zdobyciu informacji o miejscach, z których pochodzą uczniowie. Zostały pokazane krótkie filmy i prezentacje o Białymstoku oraz Tomsku. Było to nowe, ciekawe doświadczenie, które będziemy kontynuować.  

 

Zrzut ekranu 11

jjj