obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

RAPORT MIEJSKI. Nauka zdalna w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Maj 2020.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Młodzieżowa rada Miasta Białystok przygotowała raport pn. „RAPORT MIEJSKI. Nauka zdalna w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Maj 2020” dotyczący jakości poziomu zdalnego nauczania w białostockich szkołach. Badaniem objęto 950 uczniów z 52 różnych placówek oświatowych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z tym Raportem i udostępnienie go na stronach Pańskich szkół.  Celem badania było uświadomienie przeszkód z jakimi boryka się młodzież w trakcie zdalnego nauczania oraz przekazanie nauczycielom uwag uczniów dotyczących prowadzenia lekcji internetowych.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Młodzieżowej Rady

Mateusz Feszler

 

Raport - pdf