obr10a.jpgobr10a1-un.jpgobr15a1-un.jpgobr4a1-un.jpgobr6a1-un.jpgobr7a1-un.jpg

Shalom na Kamiennej

18 czerwca odbył się finał projektu edukacyjnego „Shalom na Kamiennej - tradycje i pieśni żydowskie naszych sąsiadów”, realizowany przez uczennice klasy I A Publicznego Gimnazjum nr 19 Sportowego w roku szkolnym 2014/2015. W trakcie półrocznych warsztatów młodzież poznawała historię społeczności żydowskiej zamieszkującej Białystok przed II wojną światową, rodowody i znaczenie świat żydowskich oraz towarzyszących im obrzędów. Żywa lekcja historii odbyła się podczas odwiedzenia miejsc pamięci w Białymstoku.

 

Kulminacyjnym punktem projektu było poznanie repertuaru pieśni żydowskich i interpretacja tekstu. Niewątpliwie ogromne podziękowania należą się Panu Lechowi Mazurkowi w pozyskiwaniu i udostępnianiu materiałów w postaci nut. Jako pierwszy usłyszeliśmy utwór z repertuaru Justyny Steczkowskiej „ Austeria”, tytułowa Austeria to karczma w Galicji prowadzona przez Żyda. Następnie uczennice zaprezentowały tradycyjną melodię żydowską „ Nign” wykonywaną w trakcie przeżywania szabasu, gdzie śpiewano grupowo bez używania słów. Kolejną pieśnią była historia cielaka, który prowadzony na rzeź pragnie odzyskać wolność „Jedzie Mojszele”. Następnie w wykonaniu uczennic usłyszeliśmy pieśń „Shalom Aleichem”, głoszącą pokój na całej ziemi .„Checkełe” to liryczna pieśń , którą zaprezentowała Pani Katarzyna Breczko , a następnie „Kol ha’olam kulo” pieśń treścią nawiązująca do wewnętrznej odwagi w pokonywaniu trudności. Następnie w wykonaniu Pani Katarzyny Breczko i uczennic usłyszeliśmy pieśń liturgiczna „Ose Shalom”. Kolejna prezentacja to tematyka bliska przedwojennej Polsce , gdzie znajomości polsko- żydowskie rozwijały się na różnych płaszczyznach i wielokulturowość była nieodzownym pejzażem naszych ziem ”Wszyscy braćmi być powinni”. Nostalgiczną pieśń „Halleluja” z repertuaru Leonarda Cohena wykonały uczennice z towarzyszeniem instrumentów. Ostatnią pieśnią prezentowaną na projekcie było radosne „Mazel Tov”, używane podczas znaczącej chwili jako gratulacje .

Ogromne podziękowania kierujemy w stronę uzdolnionej młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 5 - Adriana Rzymskiego, który wspaniale akompaniował na gitarze elektrycznej, Michała Nosa, który uświetnił koncert grą na akordeonie i Zofii Bocianowskiej, która ze swym przepięknym wibrato stanowiła filar zespołu muzycznego. Po występie wszyscy zaproszeni goście udali się na mały poczęstunek.

 

Kolejnym punktem wieczoru był występ gości – zespołu „Młoda Folkowa Krew” działającego przy fundacji „Muzyczne Barwy Podlasia”, którego prezesem jest Pan Lech Jan Mazurek. Zespół czerpie inspiracje z wielokulturowej muzyki obecnej w naszym regionie. Ze szczególnym upodobaniem wykonuje repertuar w języku jidysz i esperanto. Koncertuje w kraju i poza granicami naszego państwa reprezentując piękne, czyste, brzmienia muzyki, która niesie ze sobą duża dawkę pozytywnej energii i tolerancji wobec drugiego człowieka. Finałem koncertu było wykonanie pieśni „Hava nagila”, która porwała wszystkich do śpiewu i spontanicznego klaskania. Dekoracje do projektu zostały stworzone pod okiem Pani Eli Sorkowskiej nauczyciela plastyki, której serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.